Έγγραφο

Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών(Φεβρουάριος)

01-02ΚΒ
2719
Τμήμα Γραμματείας
Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών(Φεβρουάριος)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
26/03/2014
28/03/2014 16:16
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
AD5E9924AD02B9A5BD796985A29BA49D2F5E71C79CE2AC12B3BBA1AE2E3DF845
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ