Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομιίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις"

01-02ΚΖ
Έκθεση στο Νσχ "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομιίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
29/03/2014
30/03/2014 01:08
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
356709C105D80E5651895258D62F6C97B1C13E7999E50F285E42A83EEA4276A4
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ