Έγγραφο

Ακύρωση της υπ'αριθμ. 3122/2084/4.4.2014 απόφασης

01-02Μ1
3382
Τμήμα Γραμματείας
Ακύρωση της υπ'αριθμ. 3122/2084/4.4.2014 απόφασης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/04/2014
14/04/2014 14:58
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
4B2E939C1629003C8F09B6FEDEE8942452A79AC1E13F76877B8B85A278120E6C

Ορθή Επανάληψη Εγγράφου

0Β-02ΚΥ
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ