Έγγραφο

Αντικατάσταση μέλους Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων

01-02Μ4
3448/2346
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μέλους Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
14/04/2014
14/04/2014 10:18
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση Μελών Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 35 του ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
1285C6236BFCF211EF37EDD9812AE74CA306B3611107F6C31669477926F699F2
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ