Έγγραφο

Συμπληρωματική απόφαση μετακίνησης στο εξωτερικό

01-02ΝΚ
4695
Τμήμα Γραμματείας
Συμπληρωματική απόφαση μετακίνησης στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
19/05/2014
20/05/2014 20:13
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
AD4A6DDF5BA9D40646BFE85D9BD09AD57508181DC84DEB6F516DB86D06FB4533

Σχετικά Έγγραφα

09-02Ν4
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ