Έγγραφο

Αντικατάσταση μέλους Διακομματικής Επιτροπής για διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων

01-02Ο5
5221/3447
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μέλους Διακομματικής Επιτροπής για διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
02/06/2014
02/06/2014 11:56
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση Μελών Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 35 του ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
A13762C1889D44F25DF4C79DA80BE7464B57F394EBE61BDD995448765DF768DE
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ