Έγγραφο

Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής του έργου "Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου" επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 17.790,45 €

01-02Χ2
8034/5382/03.09.2014
Τμήμα Γραμματείας
Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής του έργου "Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου" επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 17.790,45 €
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
03/09/2014
04/09/2014 08:11
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
87AED087983812CB8C8300B6FE26DC01F76485C9C679265E406AD7C2525C61E7

Σχετικά Έγγραφα

05-02Μ1
0Β-032Η
02-034Χ
01-03ΑΚ
0Κ-03Ι4
0Τ-03Μ2
0Ι-03ΝΑ
0Β-03ΤΙ
02-03ΧΧ
01-047Ο
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ