Έγγραφο

Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων

01-02ΥΝ
7710
Τμήμα Γραμματείας
Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
19/08/2014
26/08/2014 15:05
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
E961B64342F75945C16296EF72DFB1F1EFC9A4AA1F3320AA95F42E54ABF8B1E6
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ