Έγγραφο

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

01-0314
10162
Τμήμα Γραμματείας
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23/10/2014
23/10/2014 16:59
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
A64F8F87EF3970A3192AC986516C4E093D5A4F93ACCDE9909E84FF9FE5C11ED8
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ