Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων από 01.01.2014 έως και 30.09.2014

01-0315
10211
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων από 01.01.2014 έως και 30.09.2014
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/10/2014
24/10/2014 17:00
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
3D114827F6E38BE596A0B88CC4190BFCC4338876EB510814187330E8F3085107
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ