Έγγραφο

Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής παραγωγής πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων.

01-031Α
10218
Τμήμα Γραμματείας
Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής παραγωγής πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/10/2014
29/10/2014 16:26
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπής για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα
Τμήμα Προμηθειών
3B7700213A386CC37FB4BD93D61002325B68B7A57286AF6ABB9BCAF68082D434
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ