Έγγραφο

Παράταση της μίσθωσης υπηρεσιακού οχήματος

01-031Ε
10368
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση της μίσθωσης υπηρεσιακού οχήματος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
30/10/2014
31/10/2014 19:01
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
6B529780447744A60F30CAB22F5D41722F73AD8BE8DEADAE0D226AEB37E6E7EB
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ