Έγγραφο

Μετακίνηση στο εξωτερικό

01-0329
11146
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
18/11/2014
25/11/2014 17:45
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
4D08FFF117395F40DE88FB05BF1076E250E60F1B30B437F42B91E658F923F106
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ