Έγγραφο

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια ενός (1) μεγάλου ημιφορτηγού (VAN), ενός (1) μικρού ημιφορτηγού, ενός (1) απορριματοφόρου, ωφέλιμου φορτίου 800 kgr και ενός (1) απορριματοφόρου, ωφέλιμου φορτίου 500 kgr προς αντικατάσταση παλαιών οχημάτων

01-032Ε
11323
Τμήμα Γραμματείας
Διαπραγμάτευση για την προμήθεια ενός (1) μεγάλου ημιφορτηγού (VAN), ενός (1) μικρού ημιφορτηγού, ενός (1) απορριματοφόρου, ωφέλιμου φορτίου 800 kgr και ενός (1) απορριματοφόρου, ωφέλιμου φορτίου 500 kgr προς αντικατάσταση παλαιών οχημάτων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/11/2014
24/11/2014 18:16
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
295FAFF380904FDE1A0B3F61D2AFD015256F2774BFF05C03AFBA6A0F2788D274
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ