Έγγραφο

Αντικατάσταση μελών Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

01-032Ρ
11653
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μελών Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
02/12/2014
02/12/2014 12:37
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση μελών Διαρκών Επιτροπών (άρθρο 35 ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
9665ACBA5F9E111D2D169F78F57522533D5FC14CEF265AB81CE9BB3C58313A71
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ