Έγγραφο

Προμήθεια συστημάτων κλιματισμού (VRV) για χώρους του Α΄ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218

01-032Χ
11858
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια συστημάτων κλιματισμού (VRV) για χώρους του Α΄ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
05/12/2014
05/12/2014 17:39
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
8DB9EE0E0FB672C98D8EEBD2D74EB7215AE66028DF337EFD11BF49CB20C15764
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ