Έγγραφο

Έγκρισης της 6ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 52.098,72€

01-03ΑΚ
8533/5383/05.06.2015
Τμήμα Γραμματείας
Έγκρισης της 6ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 52.098,72€
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
05/06/2015
10/06/2015 11:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3ED13B5D2A9CEA07081CBBB731F00A65038A8F3BCA6E3F1407F721972C647561

Σχετικά Έγγραφα

05-02Μ1
01-02Χ2
0Β-032Η
04-033Α
02-034Χ
0Κ-03Ι4
0Τ-03Μ2
0Ι-03ΝΑ
0Β-03ΤΙ
02-03ΧΧ
01-047Ο
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ