Έγγραφο

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

01-03ΑΜ
8541
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
08/06/2015
09/06/2015 11:44
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Λοιπές περιπτώσεις πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
E930547BF9B38097F62920C31AED5DE3C18C773C068B2B8DC344C399FFABEF9A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ