Έγγραφο

Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών

01-03ΑΝ
8642
Τμήμα Γραμματείας
Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/06/2015
10/06/2015 11:02
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ECF0DC88B543B827D0EFBE6E06395CA9BFC1F056B6A5EE2B1D4FC83D2F0DF71A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ