Έγγραφο

Παράταση σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού

01-03Η4
11251
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/08/2015
31/08/2015 16:56
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7EB32C68CEAE2FDC8702F0C742196F37C29155654B1F4E77C93251D65AC7630D
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ