Έγγραφο

Μετακίνηση στο εξωτερικό

01-03ΗΕ
11507
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
08/09/2015 14:14
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
A93C9289EAC066E0DAD8B560E3FB1062DD5A3932A51FA989DE83CD109B7D1335

Σχετικά Έγγραφα

01-03Η5
0Η-03ΗΡ
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ