Έγγραφο

Προμήθεια 1600 ημερολογίων επιτραπέζιων και 200 ημερολογίων βιβλίων

01-03ΚΧ
15422
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια 1600 ημερολογίων επιτραπέζιων και 200 ημερολογίων βιβλίων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
05/11/2015
09/11/2015 15:51
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
AC230BDAB345C03F1E1A36BB995D4F321FA510CDD9B1DEFB8EE7291489831BF8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ