Έγγραφο

-παράθεση δείπνου στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

01-03ΟΑ
19130
Τμήμα Γραμματείας
-παράθεση δείπνου στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
23/12/2015
05/01/2016 18:02
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B5A47FEB9B2A1431127AB5847236D303CAEA188BC7322909208E4FA6F7F5641B
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ