Έγγραφο

Πρόσκληση προς τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεδρίαση

01-03ΥΝ
142
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση προς τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24/03/2016
24/03/2016 12:09
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
936621249C88227F9A9633A4AB4BD6B946A54A42FEE46AE31BCA4A8394D80C39
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ