Έγγραφο

Εγκατάσταση πυράντοχων διαχωρισμάτων και θυρών.

01-03ΥΧ
4358
Τμήμα Γραμματείας
Εγκατάσταση πυράντοχων διαχωρισμάτων και θυρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
28/03/2016
29/03/2016 10:04
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
562163125CE95C50B974E7D38DC16708872872798B240574FCD2183CF462A4EA
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ