Έγγραφο

Προμήθεια έντυπου υλικού Ελληνικού Τύπου

01-03ΥΥ
4337
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια έντυπου υλικού Ελληνικού Τύπου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24/03/2016
28/03/2016 09:51
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
387B5EF3BA19E8D07844B1CD1CEE55E6D9DA41FC63E3167DD3E66150ADD74FB1
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ