Έγγραφο

Ανασυγκρότηση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

01-07ΙΗ
896
Τμήμα Γραμματείας
Ανασυγκρότηση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
21/01/2022
24/01/2022 10:25
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Κοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών σε Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Διεθνών ή Περιφερειακών Οργανισμών
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
CC8992313AEE3F5465952FB3A295318598574B5E2AE1D14EBA554CB5A0AC289D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ