Έγγραφο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

01-07ΟΝ
624
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση σε συνεδρίαση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
04/05/2022
04/05/2022 12:34
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
13C56094DC03982D8FAA11087DCA3A2FFBD0542C1737ACB52978F485DAA9E40F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ