Έγγραφο

Μετακίνηση στο πλαίσιο της 8ης Αποστολής της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10-14.05.2022

01-07ΟΟ
375/04.05.2022
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Μετακίνηση στο πλαίσιο της 8ης Αποστολής της Ενότητας 1 του έργου “Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation” AM 17 ENI JH 01 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10-14.05.2022
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
04/05/2022
05/05/2022 10:10
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
7DD1C1503B93CE2FFCE2F1CEB296FD31FBBC84D356F916CFB8F7EC43613F3D80
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ