Έγγραφο

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού Hewlett Packard και Dell της Βουλής των Ελλήνων

01-07Ρ0
4943
Τμήμα Γραμματείας
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού Hewlett Packard και Dell της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
09/05/2022
10/05/2022 11:39
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
C4A29ABBE31E74AF76098D2249EB0156F195866CBB95E92FDEEED7079AB9A5A1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ