Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε ειδική συνεδρίαση

01-07Ρ3
553
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε ειδική συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ BΑΣΙΛΕΙΟΣ
13/05/2022
13/05/2022 10:32
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
7D2942F0C3B5E5FAA22D19665A3C5B562852866F49F763E935B76CD362E3A3F1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ