Έγγραφο

«Ανάθεση εκπόνησης μελέτης φωτισμού για το κτήριο επί της οδού Θρασύλλου 18, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο της Βουλής»

01-07Ρ9
435/19.05.2022
Γραμματεία ΥΕΕΠ
«Ανάθεση εκπόνησης μελέτης φωτισμού για το κτήριο επί της οδού Θρασύλλου 18, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο της Βουλής»
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19/05/2022
19/05/2022 11:41
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
E2266D0725898D0C22C91486A31655B99535C832BC4F29D884D60B57D6373A2D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ