Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "NOMAD" στο Salzburg της Αυστρίας

02-02Ι4
82
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "NOMAD" στο Salzburg της Αυστρίας
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
14/02/2014
26/02/2014 19:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
5EB9CC72BC15DFA575F7C6F51E572DFF709625C9F9A959B901C80EDA33C33B4C
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ