Έγγραφο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02-02ΙΒ
2059/1344
Τμήμα Γραμματείας
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
04/03/2014
04/03/2014 14:15
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Πράξεις Καθορισμού Αρμοδιοτήτων Διαρκών Επιτροπών
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
C759BA8D3751A51AF33BE526A532C0C194FE3F055B6725359F938115DF704D70
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ