Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις"

02-02ΚΗ
Έκθεση στο Νσχ "Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
31/03/2014
31/03/2014 14:29
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
CBD23EE71B819EFC484A637D72A3CE450901D51D64923AE92614CBD57E4908D7
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ