Έγγραφο

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

02-02Ο1
4997
Τμήμα Γραμματείας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
28/05/2014
29/05/2014 12:21
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
Τμήμα Προϋπολογισμού
2265706DAFA6F3EED3A674974D3ACFE6FEDCD05645E03B4253ABD5EED879BF35
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ