Έγγραφο

Παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος, της αποστολής με ταχυμεταφορές "πόρτα-πόρτα" αντικειμένων και επιστολών, εντός και εκτός Ελλάδας

02-02ΥΝ
7287
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος, της αποστολής με ταχυμεταφορές "πόρτα-πόρτα" αντικειμένων και επιστολών, εντός και εκτός Ελλάδας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/07/2014
26/08/2014 15:05
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
E41380AAC91B4A67D1FFC2A622E9E11F7753B462C5896BBBC367E0D49DC214CF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ