Έγγραφο

Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής οκτώ (8) ντοκιμαντέρ

02-0315
10216
Τμήμα Γραμματείας
Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής οκτώ (8) ντοκιμαντέρ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/10/2014
24/10/2014 17:00
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
44DDBDC6FE95B3BD79FFAC5C9E8866C4BA4599DA5B63D8EBABCCEF71B4CF49A1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ