Έγγραφο

Έγκριση επιπλέον δαπανών για το Closing Event του έργου “Twinning” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας και κάλυψη επιπλέον εξόδων του Συμβούλου του έργου κ. Φ. Φυτσιλή.

02-0318
662
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Έγκριση επιπλέον δαπανών για το Closing Event του έργου “Twinning” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας και κάλυψη επιπλέον εξόδων του Συμβούλου του έργου κ. Φ. Φυτσιλή.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
22/10/2014
27/10/2014 17:03
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

04-0325
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ