Έγγραφο

Επιχορήγηση στο Δήμο Επιδαύρου

02-031Β
10126
Τμήμα Γραμματείας
Επιχορήγηση στο Δήμο Επιδαύρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
22/10/2014
30/10/2014 17:41
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
Τμήμα Προϋπολογισμού
4E444651FB1C199D43AA6BC14A93CA8CC26709787B83C00DD3A8B281CA087694
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ