Έγγραφο

Παράταση της μίσθωσης υπηρεσιακού οχήματος

02-031Ε
10376
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση της μίσθωσης υπηρεσιακού οχήματος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
30/10/2014
31/10/2014 19:01
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
7EDD5B7C6AD5AE70DFC54503A693E8109A5EF44BD841BA2FB607C4C979D59596
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ