Έγγραφο

Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή διαχωριστικού στο γραφειακό χώρο 505 στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Βασ. Σοφίας 11

02-032Ε
11324
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή διαχωριστικού στο γραφειακό χώρο 505 στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Βασ. Σοφίας 11
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/11/2014
24/11/2014 18:16
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπής για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα
Τμήμα Προμηθειών
05BBBFAC112C8D5A7FA1E1F67CFFA71453A51E56F2E218399C4C5DDF2700DC47
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ