Έγγραφο

Προμήθεια υλικών καθαριότητας

02-032Ι
11436
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια υλικών καθαριότητας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
26/11/2014
27/11/2014 13:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
A2868772D5517FEE6DC09E9EC0DF53FDC21D5871F3B80C2DE13038038415F116
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ