Έγγραφο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της ανοιχτής διακυβέρνησης της ΥΕΕΠ

02-032Τ
721
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της ανοιχτής διακυβέρνησης της ΥΕΕΠ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
21/11/2014
05/12/2014 17:38
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
5BEB682BCB96616004DE232CBBA550B0BCBC05555C3765D6CD9C284976DE22C6
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ