Έγγραφο

Μετακίνηση στη εξωτερικό

02-039Υ
7409
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στη εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
21/05/2015
03/06/2015 14:15
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
C036E3BD4C7D3721FA49E5BDE4F23058EDBE8895B28B47152D64B43049A04154
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ