Έγγραφο

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

02-03ΑΜ
8538
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
08/06/2015
09/06/2015 11:44
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Λοιπές περιπτώσεις πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
345B0FA4F0C20DE7B12E3252BB1D591371AD49844180B057C2A057F6D3499D8A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ