Έγγραφο

Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών

02-03ΑΟ
8693
Τμήμα Γραμματείας
Διαμονή εξ επαρχίας Βουλευτών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
10/06/2015
11/06/2015 09:25
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2DC53C2EC79A6FB11E60601DCA27B6F0FB5C8423F9042B73F3608E2BEA9F4AB6
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ