Έγγραφο

Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης

02-03Η5
11321
Τμήμα Γραμματείας
Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
31/08/2015
02/09/2015 18:19
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
D4093F7709646FA7ECEF52041548479EAD3E96898DB04DADC4B6D494692DED11
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ