Έγγραφο

Προμήθεια έντυπου υλικού Ελληνικού Τύπου

02-03Ο5
19143
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια έντυπου υλικού Ελληνικού Τύπου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
23/12/2015
04/01/2016 10:32
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
50D3DCEDDB83937F307DF5427B5AA975DFE41A1C5206E99CBDDB1457B6763956
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ