Έγγραφο

Πρόσκληση προς τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς σε συνεδρίαση

02-03ΥΥ
143
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση προς τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς σε συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28/03/2016
28/03/2016 10:14
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
9D63C6699A066E1080DE28A6309DB620286D8F3CB10CAD8B5E175543430C17D4
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ